Arkadaşlarıyla konuşmalarındaki Porno Filmliğe ilişkin sözler bizi şaşırtır. Eşimizle PornoPornoimize bakarız. “Yok canım bunlar sadece sözler. Henüz onlar çok genç. Daha Porno Filmliğe hazır değiller.” Zamanla sıra evde yapılan kızlı-erkekli toplantılara, partilere gelir. Kıkır kıkır gülüşler, fısıldaşmalar, hışırtılar, solumalar. “Söndürün şu ışıkları!” Yok! Açık bırakın!” “Söndürün dedik!” Porno kızın tiz kahkahası, gıdıklanıyormuş gibi. Boğuk sesler. Hışırtılar, tıkırtılar, gıcırtılar… Karı koca PornoPornolerine bakışırlar. “Şu çocuklara Porno bakıver. Sen erkeksin.” Ve böylece baba, partinin yapıldığı odaya girer. Kararlı Porno sesle: “Yakın şu ışıkları!” diye buyurduğu duyulur. Koşuşmalar. Işıklar yanar ve sonra gene babanın sesi duyulur: “Bana bakın çocuklar, ben sizin halinizden anlıyorum. Sizin yaşınızdayken ben de tıpkı sizin gibiydim.” Eşi, yüreği ağzında, yukarıdan dinlemektedir. Aşağıda sessizlik. Sonra baba, serinkanlı, sevecen, gene de kesin Porno sesle ekler: “Evet, sizin yaşınızdayken ben de sizin gibiydim. Ne var ki ana babalar kendi evlerinde bu tür davranıştan hoşlanmazlar. Yerdeki şilteleri lütfen toplayın. Işıklar açık kalsın, iyi eğlenceler.” Gerçekte babanın verdiği kısa demeç idealdi, çünkü çocuklara şu mesajı veriyordu: Duygularınızı anlıyor ve onaylıyorum. Ne var ki bu duygulardan doğan davranışlarınızı şu sırada, bu koşullar altında onaylayamam. Bu evin babası ben olduğuma göre, sizler benim sözümü dinlemek durumundasınız!” Yukarda anne, kendi kendine gülümsemekteydi. Kendi yeniyetmelik günleri tüm ayrıntılarıyla aklına gelmişti. O ilk aşkı! Ne kadar küçüktü o zaman. Gene de içinde tuhaf, tatlı kıpırtılar, ateşli arzular duyardı. Evet, kendileri de tıpkı şu aşağıdaki gençler gibiydiler o yaştayken. Sonra, kocasıyla tanıştıkları, evlenmeye karar verdikleri zaman… Evleninceye kadar beklemeye karar vermişlerdi, ama zaman öyle uzun geliyordu ki! Yıllar geçmek bilmiyordu sanki. Bizler de dürüst olursak, yeniyetmelik çağında Porno Filmliğimizin nasıl uyanmış olduğunu hatırlar, kendi çocuklarımızı daha iyi anlarız. Kimi yeni yetişen çocuklar Porno Film duygu ve fantezilerinden öylesine utanırlar ki karşı cinsten kaçarak kendi cinslerine saplanır kalırlar. Kendi kızımızın, oğlumuzun Porno Film sorunlarını bu şekilde çözümlemesini istemeyiz değil mi? öyleyse bu son derece güç geçiş döneminde onlara yardımcı olmak boynumuzun borcudur. Pornoçok ana babalar korku içinde bize sorarlar: “Ama Porno Filmliğini onaylarsak çocuğumuz işi azıtıp çok ileriye gitmez mi?” Bu tehlikeyi atlatmanın tek yolu. duygularla davranışları PornoPornoinden ayırmaktır. Yeniyetmelerle gençleri isyana, aşın ve yanlış Porno Filmliğe iten etken çok zaman ana babanın Türkçe Porno konularına toptan “tabu” damgası vurmalarıdır. Yeniyetme, kendi elinde olmaksızın içinde Porno Film kıpırtılar duymaktadır. Bunların normal ve doğal olduğunu öğrenmek ihtiyacındadır. Biz Porno Film konularda genel Porno yasaklama getirsek de bu duygular, ortadan kalkmayacağına göre çocuk bizden gizli davranışlara kayabilir. Bu da onu sırasız ve yanlış Porno Filmliğin kucağına itebilir. Bazen, erken evlenmelerin, evlenmeden Porno Film ilişkilere girmenin nedeni, ana babanın Porno Film duygularını suçlamalarına karşı yeniyetmenin isyanıdır, içindeki yasak dinlemeyen Porno Film duyguları denetleyemeyen çocuk, karşı cinsten Pornoine sevgi davranışlarında bulunamadığı için onun yerine ana babasına isyankâr davranışlara yönelir. Çocuklara, “Türkçe Porno yasak, (belki de ayıp) Porno şeydir,” mesajı vermenin en kötü sonuçlarından Pornoi erkek çocukların kızlara karşı olan tutumlarını istenmeyecek biçimlerde etkilemesidir. Bazı aşın isyankâr çocuklar, karşı çıkışlarını açığa vuracak Porno başka yol bulamadıkları için bazı kızlarla işi sınır noktasına kadar götürürler. Bunu sevdikleri hayran oldukları kızlarla yapmazlar, “insan ancak sevmediği kızlarla ileri gider. Ancak onlarla Porno Film ilişkide bulunursun. Sevdiğin, saydığın kızlara el sürmezsin!” Porno Filmliğini ancak sevmediği kızlara uygulanacak Porno şey sanan bu genç çocuğu yetişkinlik ilişkilerinde bekleyen sorunları düşünebiliyor musunuz? Sağlıklı Porno yetişkin olabilmesi için çocuğunuza göstereceğiniz en yerinde davranış, ona Porno Film konulan ve duygulan yasaklamak değil, aksine, onunla bu konuları konuşabilmektir.

Bir önceki Mobil Porno olan Domalıp sikilmeyi bekleyen kadın başlıklı videoyu da mutlaka izleyin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*